Encs Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2018. (II.20.) önkormányzati rendelete

A közigazgatási hatósági ügyek elektronikus ügyintézéséről szóló 12/2005.(X.18.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről

Hatályos: 2018. 02. 21 - 2018. 02. 21

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Hatályát veszti a közigazgatási hatósági ügyek elektronikus ügyintézéséről szóló 12/2005.(X.18.) önkormányzati rendelet.

2. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.