Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2022. (VI. 24.) önkormányzati rendelete

a köztemetők használatáról szóló 17/2016. (V.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 07. 01- 2022. 07. 01

Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2022. (VI. 24.) önkormányzati rendelete

a köztemetők használatáról szóló 17/2016. (V.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.07.01.

Gyöngyös Városi Önkormányzatának Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 41. § (3) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbiakat rendeli el.

1. § A köztemetők használatáról szóló 17/2016. (V.27.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

2. § Ez a rendelet 2022. július 1-jén lép hatályba.

1. melléklet

1. melléklet
TEMETŐI SZOLGÁLTATÁSI DÍJAK
2022. július 1-től –

Sorszám

Megnevezés

nettó díj Ft-ban

bruttó díj Ft-ban

I.

Sírhelyek- 25 évre

1.

Egyszemélyes

28.346

36.000

2.

Kétszemélyes

56.693

72.000

3.

Gyermek sírhely

14.173

18.000

4.

Urna sírhely megváltási díja - első urna részére

28.346

36.000

5.

- második urna részére

14.173

18.000

6.

Sírhelyek újra váltási díja- 10 évre

a mindenkori ár 40 %-a

7.

Sírbolt (kripta) – 60 évre 2 koporsó számára

104.724

133.000

8.

4 koporsó számára

210.236

267.000

9.

6 koporsó számára

314.961

400.000

10.

Sírbolt újra váltási díj – 30 évre

a mindenkori ár 50 %-a

11.

Élő személy részére sírhely megváltása (kivéve 2 személyes sírhelynél, amelynél 1 elhunyt temetése miatt igénylik)

a mindenkori ár kétszerese

II.

Temető fenntartási hozzájárulások

12.

Temetkezési szolgáltató által fizetendő díj

ingyenes

13.

A temetőben vállalkozás szerűen munkát végzők által fizetendő díj (sírköves, kőműves, stb) az 1.- 2.3. pont ok esetében

2.362

3.000

14.

A temetőben vállalkozás szerűen munkát végzők által fizetendő díj (sírköves, kőműves, stb) a 7.-8.- 9. pont ok esetében

6.693

8.500

III.

Szolgáltatási díjak

15.

Felnőtt sír ásása padka készítéssel

25.984

33.000

16.

Felnőtt sír ásása padka készítéssel rátemetés esetén

33.071

42.000

17.

Felnőtt sír ásása padka nélkül

22.047

28.000

18.

Felnőtt sír ásása padka nélkül rátemetés esetén (mélyített sír)

31.496

40.000

19.

Gyermeksír ásása padka készítéssel

10.236

13.000

20.

Gyermeksír ásása padka nélkül

9.449

12.000

21.

Visszahantolás normál, mélyített sír esetén (Ft/alkalom)

17.323

22.000

22.

Visszahantolás gyermeksír esetén (Ft/alkalom)

7.480

9.500

23.

Koszorúzás

3.937

5.000

24.

Kriptába temetés

36.378

33.500

25.

Felnőtt exhumálása

81.890

104.000

26.

Kriptából exhumálás

43.307

55.000

27.

Gyermek exhumálása

57.480

73.000

28.

Urna elhelyezése fülkébe, vagy urna kiadása

9.449

12.000

29.

Urna elhelyezése földbe, vagy urna kihantolása

12.598

16.000

30.

Fedlap mozgatása -egy darabos

7.480

9.500

31.

Fedlap mozgatása – három darabos

12.598

16.000

32.

Hantképzés

16.142

20.500

33.

Dísz szórókutas temetés

47.244

60.000

34.

Emlékoszlop felirat a dísz szórókutas temetéshez

18.898

24.000

35.

Ravatalozás

14.173

18.000

36.

Ravatalozó igénybevételi díj

11.811

15.000

37.

Hűtési díj Ft/nap

1.969

2.500

38.

Hangosítás, zene szolgáltatás

5.118

6.500

39.

Temetés rendezés Ft/fő

4.331

5.500

40.

Ravatalozás másik temetőben felár Ft/fő/óra

4.331

5.500

41.

Búcsúztatás sírnál (ravatalozó használata nélkül)

8.661

11.000

42.

Telephelyről temetőbe szállítás

9.449

12.000

43.

Ravatalozótól sírhelyig szállítás

8.661

11.000

44.

Gépkocsi higiéniai kezelés

4.331

5.500”