Encs Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2019. (XII.17.) önkormányzati rendelete

a 2020. évi illetményalapról

Hatályos: 2020. 01. 01 - 2020. 02. 25

Encs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország központi költségvetéséről szóló 2020. évi LXXI. törvény 58. § (6) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. §


A rendelet hatálya a helyi önkormányzat képviselő-testületének polgármesteri hivatalánál, valamint a közterület-felügyeleténél foglalkozatott köztisztviselőkre terjed ki.

2. §


A köztisztviselői illetményalap mértéke 2020. évben 50.000 Ft.

3. §


Ez a rendelet 2020. január 1. napján lép hatályba és a 2020. évi költségvetési rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti.