Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2002. (VI.28.) önkormányzati rendelete

az egészségügyi alapellátási körzetekről

Hatályos: 2015. 11. 27 - 2022. 01. 31

Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2002. (VI.28.) önkormányzati rendelete

az egészségügyi alapellátási körzetekről

2015.11.27.

Mór Város Önkormányzat Képviselő-testülete – az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 152. § (2) bekezdése alapján – a városban működő háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi és védőnői (továbbiakban együtt: alapellátási) körzetekről a következő rendeletet alkotja.

BEVEZETŐ RENDELKEZÉS

1. § E rendelet hatálya az önkormányzat által fenntartott egészségügyi szolgáltatás keretében – az általa kialakított körzetekben – egészségügyi alapellátást végző háziorvosokra, házi gyermekorvosokra, fogorvosokra és védőnőkre terjed ki.

ALAPELLÁTÁSI KÖRZETEK

2. § Az alapellátási körzetek Móron a következők:

a.) fogorvosi körzetek I-IV-ig terjedő számozással az 1. számú
b.) házi gyermekorvosi körzetek I-IV-ig terjedő számozással a 2. számú
c.) háziorvosi körzetek 1 - 6-ig terjedő számozással a 3. számú
d.) védőnői körzetek 1-5-ig terjedő számozással a 4. számú
e.) iskola-védőnői körzetek I-II-ig terjedő számozással az 5. számú
melléklet szerint rögzített területi beosztással és működési területtel.

3. § (1) A háziorvos önálló orvosi tevékenységet -akadályoztatásának jogszabályban meghatározott eseteit kivéve- csak személyesen folytathat az e rendelet szerint meghatározott háziorvosi körzetben, a működtetési jogot engedélyező határozat jogerőre emelkedésétől.

(2) A működési jog alapján végezhető önálló orvosi tevékenység -a törvényben meghatározott kivétellel- csak az e rendelet szerinti háziorvosi körzetben folytatható.

ZÁRÓRENDELKEZÉS

4. § Ez az önkormányzati rendelet 2002. július 1-jén lép hatályba és ezzel egyidejűleg hatályát veszti Mór Város Önkormányzatának az orvosi körzetek területi beosztását megállapító 39/1994. (III.29.), 42/1996. (II.28.) és 39/1997.(II.26.) Kt. határozata.