Mátészalka Város Képviselő-testületének 16/2020(VII.16.) önkormányzati rendelete

a települési képviselők, bizottsági tagok és elnökök tiszteletdíjáról

Hatályos: 2022. 07. 01

Mátészalka Város Képviselő-testületének 16/2020(VII.16.) önkormányzati rendelete

a települési képviselők, bizottsági tagok és elnökök tiszteletdíjáról

2022.07.01.

Mátészalka Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 35. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A rendelet hatálya az önkormányzati képviselőkre és a bizottságok nem képviselő tagjaira terjed ki.

(2) A rendelet hatálya a polgármesterre és az alpolgármesterekre nem terjed ki.

(3) A képviselőket – megválasztásuk időpontjától megbízatásuk megszűnéséig – tiszteletdíj illeti meg.

2. §1 (1) Mátészalka Város Képviselő-testülete tagjainak tiszteletdíja havi bruttó 80.392 Ft.

(2) Ha a képviselő bizottság tagja tiszteletdíja havi bruttó 116.571 Ft.

(3) Több bizottsági tagság esetén a képviselő tiszteletdíja havi bruttó 144.703 Ft.

(4) A bizottság elnökének tiszteletdíja – több tisztség, bizottsági tagság esetén is - havi bruttó 144.703 Ft.

(5) A bizottság nem képviselő tagja havi bruttó 36.179 Ft tiszteletdíjban részesül.

3. § A tiszteletdíj csökkentésének, megvonásának szabályait a szervezeti és működési szabályzatról szóló önkormányzati rendelet határozza meg.

4. § (1) Ha a képviselő a mandátumáról hóközben lemond, számára a megállapított tiszteletdíj időarányos része jár.

(2) Ha a bizottsági tag vagy elnök hóközben mond le tagságáról, vagy tisztségéről, számára a megállapított tiszteletdíj időarányos része jár.

(3) A képviselők és az állandó bizottságok nem képviselő tagjai tiszteletdíjának számfejtése, illetve kifizetése polgármesteri engedélyezést követően, minden hónap 15. napjáig történik.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2020. július 1. napjától kell alkalmazni.

1

A 2. § a Mátészalka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.