Encs Önkormányzat Képviselő-testületének 35/2017. (XI.21.) önkormányzati rendelete

A játéktermek engedélyezéséről

Hatályos: 2017. 11. 22

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) szerinti eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányazatiról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 1.,15.,17. pontjában meghatározott feladatköre alapján a játéktermek működési engedélyezése tárgyában a következőket rendeli el:

1. §

Nem adható engedély I. és II. kategóriába tartozó játékterem működésére Encs város közigazgatási területén az 1. mellékletben foglalt területeken, mivel a folytatni kívánt tevékenység sértené a jóérzést, a közbiztonságot, a közszemérmet, illetőleg gyermek- vagy ifjúságpolitikai érdekeket.

2. §

A jegyző szakhatósági állásfoglalásának kiadása során ezen rendelet rendelkezéseit köteles figyelembe venni.

3. §

(1) Az önkormányzati rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba és a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a játéktermek engedélyezéséről szóló 6/2010. (IV.20.) önkormányzati rendelet.1. melléklet


-észak-keleti lakótelep (Szilbokor u., Hernád u., Cserehát u., Dobó u., Zrínyi u., Szeles u., József A. u., Arany J. u., Kossuth L. u., Táncsics u., Béke u.)

-dél-keleti lakótelep (Vasút u., Hunyadi u., Május 1. u., Nefelejcs u., Vadvirág u., Muskátli u., Rozmaring u., Téglagyár u., Ibolya u.)

-abaújdevecseri településrész

-fügödi településrész

-valamennyi nevelési oktatási, művelődési, sportintézmény és egyház légvonalban mért 300 méteres körzetében.