Farád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2015.(VIII.5.) önkormányzati rendelete

a szociális ellátásokról szóló 1/2015.(II.20.) önkormányzati rendelete módosításáról

Hatályos: 2015. 08. 10 - 2015. 08. 10

A rendelet módosítást tartalmaz, annak szövege a módosított rendelet szövegével egységes szerkezetben az alaprendeletben olvasható, ezért a szöveg közlését mellőzzük.