Farád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2016.(X.28.) önkormányzati rendelete

a 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II. 16.) önkormányzati rendelete módosításáról

Hatályos: 2016. 10. 29 - 2016. 10. 29

Farád Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016.(II.16.) önkormányzati rendelete módosítására a következőket rendeli el:

1. § Farád Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016.(II.16.) önkormányzati rendelet 2.§ -a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2.§  A költségvetési rendelet a költségvetési évben pénzforgalmilag teljesülő költségvetési bevételek és költségvetési kiadások előirányzott összegét tartalmazza (a továbbiakban bevételi előirányzatok és kiadási előirányzatok).

Az Önkormányzat, valamint a közös hivatalon belüli egyes feladatok együttes 2016. évi költségvetésének                               

  1. bevételi előirányzat főösszegét    213 666 e Ft-ban


  1. kiadási előirányzat főösszegét     256 713 e Ft-ban


  1. a költségvetés tárgyévi egyenlegét –hiányát- 43 047 e Ft-ban

állapítja meg.

Az egyenleg fedezete a finanszírozási bevétel-kiadás egyenlegének 43 047 e Ft felhasználása.”

2. § A rendelet 3.§. 1,2,3 melléklet helyébe új 1, 2, 3, melléklet lép.

3.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.