Farád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2016.(X.28.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat tulajdonában álló közterületek használatáról és rendjéről szóló 13/2013.(VII.26.) önkormányzati rendelete módosításáról

Hatályos: 2016. 10. 29 - 2016. 10. 29

Farád  Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikke (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, a mozgóképekről szóló 2004. évi II. törvény 37. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a közterületek használatáról és rendjéről szóló 13/2013.(VII.26.) önkormányzati rendelete módosításáról a következőket rendeli el:


1.§ Farád Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonában álló közterületek használatáról és rendjéről szóló 13/2013.(VII.26.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: R.) 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„8. §  Az önkormányzat a közterületek filmforgatási célú használatát a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 3. mellékletében meghatározott díj ellenében biztosítja.”

2.§ Hatályát veszti a R. 9. 10. 11. §-a.3.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.