Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 54/2015. (XII.2.) önkormányzati rendelete

a magánszemély kommunális adójáról

Hatályos: 2020. 01. 01

Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, és Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezés

1. § Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Mór városi illetékességi területén a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvényben (a továbbiakban: Htv.) felsorolt helyi adók közül határozatlan időre magánszemély kommunális adóját vezeti be.

2. § E rendelet alkalmazásában:

1. egyedülálló: az a személy, aki hajadon, nőtlen, özvegy vagy elvált családi állapotú.

2. Adókötelezettség

3. § Kommunális adókötelezettség terheli a Htv. 24. §-ában meghatározott magánszemélyeket.

4. § Az adókötelezettség keletkezésére és megszűnésére a Htv. 25. §-ában foglaltak az irányadóak.

3. Az adó mértéke

5. § Az adó évi mértéke a Htv. 11. §-ában és a Htv. 17. §-ában meghatározott adótárgyanként, illetőleg lakásbérleti jogonként övezeti elhelyezkedéstől és hasznos alapterülettől függően:

a) az I. övezetben:

aa)            60 m2 alatt:     4.000 Ft/év

ab)            60-120m2:     6.500 Ft/év

ac)            120 m2 felett: 9.000 Ft/év


b) az II. övezetben:

ba)            60 m2 alatt:    3.500 Ft/év

bb)            60-120m2:     5.000 Ft/év

bc)            120 m2 felett: 6.500 Ft/év


c) az III. övezetben:

ca)            60 m2 alatt:     3.000 Ft/év

cb)            60-120m2:     4.000 Ft/év

cc)            120 m2 felett: 5.000 Ft/év

4. Adómentesség

6. § (1) A teljes adóévre vonatkozóan mentes a magánszemély kommunális adójának megfizetése alól:

a) a készenléti szolgálatot az adóévben igazoltan ellátó létesítményi és önkormányzati tűzoltó,

b) az az egyedülálló adóalany, aki az adott adóév első napjáig a 70. életévét betöltötte, kivéve, ha a lakást nem a tulajdonos használja,

c) komfort nélküli lakások tulajdonosa.

(2)[1]​ Mentes a magánszemély kommunális adójának bejelentése és megfizetése alól:

a) a telek tulajdonosa,

b) a nem lakáscélú ingatlan tulajdonosa,

c) lakásbérleti jogviszony esetén a bérlő,

d) az 1. mellékletben feltüntetett IV. övezeti besorolásba tartozó lakások tulajdonosa,

e) a Htv. 12. §-ában foglaltak figyelembe vételével a tulajdonos azon adótárgya tekintetében, amely az építményadó hatálya alá tartozik.

5. Záró rendelkezések

7. § Ez a rendelet 2016. január 1-jén lép hatályba.

8. § Hatályát veszti Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 15/2015. (V.6.) önkormányzati rendelete.

1. melléklet az 54/2015. (XII.2.) önkormányzati rendelethez
A

B


Ady Endre u.

I.


Agyag u.

III.


Akácfa u.

III.


Akai u.

III.


Alkotmány u.

III.


Arany János u.

I.


Asztalos u.

III.


Álmos vezér u.

III.


Árki u.

III.


Árki puszta

IV.


Árpád u.

III.


Bajcsy-Zs. E. u.

I.


Bányász u.

III.


Bartók Béla u.

III.


Báthory u.

III.


Béke u.

III.


Bethlen G. u.

III.


Bocskai u.

III.


Budai Nagy Antal tér

II.


Cserhát u.

II.


Csókakői u.

III.


Csokonai u.

III.


Deák F. u. 1-37-ig

I.


Deák F. u. 2-28-ig

I.


Deák F. u. 30-32-ig

II.


Deák F. u. 34-végig

III.


Deák F. u. 39-53-ig

II.


Deák F. u. 55-végig

III.


Dobó István u.

III.


Dózsa Gy. u. 1-35-ig

I.


Dózsa Gy. u. 2-34-ig

I.


Dózsa Gy. u. 36-50-ig

II.


Dózsa Gy. u. 37-49-ig

II.


Dózsa Gy. u. a többi szakasz

III.


Építők u.

III.


Erkel Ferenc u.

III.


Érmellék u.

II.


Erzsébet tér

I.


Esze Tamás u.

III.


Esztergályos u.

III.


Ezerjó u.

II.


Fellner Jakab u.

III.


Felsődobos

IV.


Futár u.

II.


Füzes u.

III.


Gizella u.

III.


Gyár u.

III.


Győri út

III.


Hammerstein u.

III.


Hársfa u.

II.


Hegy u.

II.


Hegyalja u.

III.


Honvéd u.

III.


Hunyadi u.

III.


Ifjúság u.

III.


Ipar u.

III.


Jegenye u.

III.


Jókai u.

II.


Jószerencsét u.

III.


József Attila u.

III.


Kálmán Imre u.

III.


Kapucinus tér

I.


Klapka Gy. u.

III.


Kert u.

III.


Kígyó u.

III.


Kinizsi u.

III.


Király köz

III.


Kis u.

III.


Kisbéri út

III.


Kiserdő u.

III.


Kisfaludy u.

II.


Kistábor u.

III.


Kodály Z. u. 1-31-ig

I.


Kodály Z. u. 2-26-ig

I.


Kodály Z. u. 33-végig

II.


Kórház u.

II.


Kossuth L. u. 1-15-ig

I.


Kossuth L. u. 17-végig

II.


Kossuth L. u. 2-24-ig

I.


Kossuth L. u. 28-végig

II.


Kölcsey u.

III.


Köztársaság tér

I.


Lakatos u.

III.


Liszt Ferenc u.

III.


Lovarda u.

I.


Major u.

III.


Május 1. u.

III.


Martinovics u. 1-23-ig

II.


Martinovics u. 2-24-ig

II.


Martinovics u. a többi szakasz

III.


Mátyás király u.

III.


Mester u.

III.


Mikes Kelemen u.

III.


Millennium tér

I.


Mónus I. köz

III.


Mónus I. u.

III.


Napsugár u.

I.


Nemes u.

III.


Orgona u.

III.


Perczel Mór u.

II.


Petőfi S. u. 1-61-ig

II.


Petőfi S. u. 2-44-ig

II.


Petőfi S. u. 63-végig

III.


Petőfi S. u. 46-végig

III.


Pince u.

II.


Pincesor u.

III.


Radó Antal u.

III.


Rákóczi u.

III.


Rózsa u.

III.


Szabadság tér

II.


Széchenyi u. 1-9/B

II.


Széchenyi u. 2-18-ig

II.


Széchenyi u. a többi szakasz

III.


Szent Borbála u.

III.


Szent István tér

I.


Szilágyi Erzsébet út

III.


Szondi György u.

III.


Tábor u.

III.


Táncsics Mihály u.

I.


Téglás köz

III.


Tímár puszta

IV.


Újlak u.

III.


Úttörő u.

III.


Vágóhíd u.

II.


Vámos köz

I.


Városház köz

I.


Vásár tér

III.


Vasút u.

I.


Velegi út

III.


Vénhegyi u.

II.


Vértes u. 1-33-ig

I.


Vértes u. 2-16-ig

I.


Vértes u. a többi szakasz

II.


Virág u.

III.


Vörösmarty u.

III.


Wekerle S. u. 1., 2., 3.

I.


Wekerle S. u. a többi szakasz

II.


Wesselényi u.

III.


Zrínyi u. 1-45-ig

II.


Zrínyi u. 2-34-ig

II.


Zrínyi u. a többi szakasz

III.

[1]

A rendelet szövegét a 27/2019 (XI.28.) önkormányzati rendelet 1 §-a módosította. Hatályos: 2020.01.01.-től