Furta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 06. 01

Furta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló rendelet módosításáról

2022.06.01.

Furta Község Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében, az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:

1. §1

2. § Az önkormányzati rendelet 1.1, 1.2, 2.1, 2.2., 6.,8., 9.1, 9.1.1., 9.2., 9.2.1., mellékletei és az 1., 3., 4., 5., 6., 8., 9. számú tájékoztató az alábbiak szerint módosulnak:

a) az 1.1. melléklet helyébe a 1. melléklet lép,

b) az 1.2. melléklet helyébe a 1. melléklet lép,

c) a 2.1. melléklet helyébe a 2. melléklet lép

d) a 2.2. melléklet helyébe a 2. melléklet lép

e) a 6. melléklet helyébe a 6. melléklet lép

f) a 8. melléklet helyébe a 8. melléklet lép

g) a 9.1. melléklet helyébe a 9. melléklet lép,

h) a 9.1.1. melléklet helyébe a 9. melléklet lép,

i) a 9.2. melléklet helyébe a 9. melléklet lép,

j) az 1. számú tájékoztató helyébe a 9. melléklet lép

k) a 3. számú tájékoztató helyébe a 9. melléklet lép,

l) a 4. számú tájékoztató helyébe a 9. melléklet lép,

m) a 5. számú tájékoztató helyébe a 9. melléklet lép,

n) a 6. számú tájékoztató helyébe a 9. melléklet lép,

o) a 8. számú tájékoztató helyébe a 9. melléklet lép,

p) az 9. számú tájékoztató helyébe a 9. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1

Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.