Farád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2017.(II.17.) önkormányzati rendelete

AZ ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL SZÓLÓ 10/2013.(V.1) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Hatályos: 2017. 02. 18 - 2017. 02. 18

Farád Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:  1. §


Farád Község Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2013.(V.1) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: R.) 36. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„(2)      Az önkormányzat a következő társulásoknak tagja:

  1. Farádi és Bogyoszlói Meseerdő Óvoda és Farádi Konyha – Intézményfenntartó Társulás
  2. Beledi Szociális és Gyermekjóléti Társulás
  3. Mosonmagyaróvári Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Társulás
  4. Csorna Térségi Önkormányzatok Társulása”

2. §


  1. A R. 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
  2. A R. 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.

3. §


Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.