Somogyszob Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 26.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2022. 02. 22 - 2022. 02. 23

Somogyszob Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 26.) önkormányzati rendeletének módosításáról

2022.02.22.

Somogyszob Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.26.) önkormányzati rendelet 3. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2021. évi költségvetési főösszege: 777 690 186 Ft.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei együttes 2021. évi költségvetését 622 068 070 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel, 773 114 457 Ft tárgyévi költségvetési kiadással, 155 622 116 Ft finanszírozási bevétellel, 4 575 729 Ft finanszírozási kiadással állapítja meg. Ezen belül:

a) működési célú bevételt 364 602 319 Ft-ban,

b) a működési célú kiadásokat 322 357 521 Ft-ban, ebből:

ba) a személyi juttatások kiadásait 144 630 092 Ft,

bb) a munkaadókat terhelő járulékokat 21 648 318 Ft,

bc) a dologi kiadásokat 90 490 628 Ft,

bd) ellátottak pénzbeli juttatásait 9 807 500 Ft,

be) egyéb működési célú támogatásokat 30 078 549 Ft,

bf) finanszírozási kiadásokat 4 575 729 Ft,

bg) az általános és céltartalékot 21 126 705 Ft,

c) a felhalmozási célú bevételt 413 087 867 Ft-ban

d) a felhalmozási célú kiadást 455 332 665 Ft-ban, ebből:

da) a beruházási kiadást 299 809 649 Ft-ban,

db) a felújítási kiadást 73 964 388 Ft-ban,

dc) az egyéb felhalmozási célú kiadást 499 Ft-ban,

dd) a céltartalékot 81 558 129 Ft-ban

állapítja meg.”

2. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.26.) önkormányzati rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat működési célú általános tartalékát 21 126 705 Ft összegben állapítja meg.”

3. § (1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.26.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.26.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.26.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.26.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.26.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.26.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.26.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.26.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

2. melléklet

3. melléklet

4. melléklet

5. melléklet

6. melléklet

7. melléklet

16. melléklet

8. melléklet

17. melléklet

9. melléklet

18. melléklet