Somogysámson Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (VI. 15.) önkormányzati rendelete

Somogysámson Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (VI. 15.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérletének feltételeiről szóló 14/2020. (X.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 08. 01 - 2022. 07. 31

Somogysámson Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (VI. 15.) önkormányzati rendelete

Somogysámson Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (VI. 15.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérletének feltételeiről szóló 14/2020. (X.28.) önkormányzati rendelet módosításáról1

2022.08.01.

Somogysámson Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) pontjában és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 9. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló, többször módosított 1993. évi LXXVIII. törvény 34. §. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérletéről, valamint a lakbér mértékének módosításáról a következőket rendeli el:

1. § A Somogysámson község Önkormányzata képviselő-testületének című 14/2020 (X.28.) önkormányzati rendelet 9. § (1) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az e rendelet 2. számú mellékletében felsorolt- önkormányzati lakás után fizetendő lakbér mértéke:)

„a) összkomfortos önkormányzati lakás esetén: 400 Ft/m2/hó
b) komfortos önkormányzati lakás esetén: 200 Ft/m2/hó
c) félkomfortos önkormányzati lakás esetén: 150 Ft/m2/hó”

2. § Ez a rendelet 2022. augusztus 1-jén lép hatályba.

1

A Somogysámson Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (VI. 15.) önkormányzati rendelete a Somogysámson Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (VII. 28.) önkormányzati rendelete 2. §-a alapján nem lép hatályba.