Encs Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2021. (I.13.) önkormányzati rendelete

a helyi adókról szóló 16/2015.(IX.11.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 01. 14 - 2021. 01. 14

A Kormány 478/2020. (XI.3.) Korm. rendeletével 2020. november 4. napjától, az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 koronavírus világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki.


Encs Város Önkormányzata Képviselő-testületének feladat--és hatáskörében a város önkormányzatának polgármestere a kormányrendelet által a veszélyhelyzetben alkalmazni rendelet a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított hatáskörében, a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a helyi adókról szóló 16/2015.(IX.11.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el

1. §

A helyi adókról szóló 16/2015.(IX.11.) önkormányzati rendelet (továbbiakban (Ör.)  6. § (1) bekezdés d) pontja „amely” szövegrésze, továbbá a 9. § (1) bekezdés „állandó jelleggel végzett” szövegrésze, valamint a 9. § (2) bekezdése hatályát veszti.

2. §

A rendelet a kihirdetését követő nap lép hatályba, de rendelkezéseit 2021. január 1. napjától kell alkalmazni.