Somogyszob Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (IV. 28.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról és maradvány jóváhagyásáról

Hatályos: 2022. 04. 29

Somogyszob Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (IV. 28.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról és maradvány jóváhagyásáról

2022.04.29.

Somogyszob Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Bevételek és kiadások teljesítése

1. § (1) Somogyszob Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat és intézményei 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról, zárszámadásáról szóló – nettósított önkormányzati összesen – beszámolóját az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően

a) 671 901 760 Ft bevétellel, ezen belül: működési bevétel 451 671 654 Ft, felhalmozási bevétel: 220 230 106 Ft,

b) 526 337 314 Ft kiadással, ezen belül: működési kiadás 281 425 298 Ft, felhalmozási kiadás 244 912 016 Ft

jóváhagyja.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat bevételeit és kiadásait a 2., 5., 6., 7., 8., 12. mellékletben foglaltaknak megfelelően

a) 630 241 637 Ft bevétellel, ezen belül: működési bevétel 410 011 531 Ft, felhalmozási bevétel 220 230 106 Ft,

b) 490 526 876 Ft kiadással, ezen belül: működési kiadás 246 623 601 Ft, felhalmozási kiadás 243 903 275 Ft

jóváhagyja.

(3) A képviselő-testület a Somogyszobi Közös Önkormányzati Hivatal bevételeit és kiadásait az intézmény által benyújtott kimutatásokban foglaltaknak megfelelően a következők szerint hagyja jóvá a 3. és 4. melléklet alapján:

a) 56 050 510 Ft bevétellel, ezen belül: működési bevétel 56 050 510 Ft, felhalmozási bevétel 0 Ft,

b) 52 014 576 Ft kiadással, ezen belül: működési kiadás 51 687 097 Ft, felhalmozási kiadás 327 479 Ft.

(4) A képviselő-testület a Somogyszobi Óvoda bevételeit és kiadásait az intézmény által benyújtott kimutatásokban foglaltaknak megfelelően a következők szerint hagyja jóvá a 3. és 4. melléklet alapján:

a) 100 125 060 Ft bevétellel, ezen belül: működési bevétel 100 125 060 Ft, felhalmozási bevétel 0 Ft,

b) 98 311 309 Ft kiadással, ezen belül: működési kiadás 97 630 047 Ft, felhalmozási kiadás 681 262 Ft.

(5) A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei kiadási főösszegein belül a kiemelt előirányzatokat az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) K1 Személyi jellegű kiadások 140 629 834 Ft,

b) K2 Munkaadókat terhelő járulékok 20 016 267 Ft,

c) K3 Dologi jellegű kiadások 80 019 783 Ft,

d) K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 7 383 967 Ft

e) K5 Egyéb működési célú kiadások 28 799 718 Ft,

f) K6 Beruházási kiadások 191 543 487 Ft,

g) K7 Felújítási kiadások 53 368 030 Ft,

h) K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 499 Ft,

i) K9 Finanszírozási kiadások 4 575 729 Ft.

(6) A képviselő-testület az önkormányzat bevételi főösszegeinek teljesítését forrásonkénti megbontásban a 2. melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá.

(7) A képviselő-testület a Somogyszobi Közös Önkormányzati Hivatal bevételi főösszegeinek teljesítését forrásonkénti megbontásban a 3. melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá.

(8) A képviselő-testület a Somogyszobi Óvoda költségvetési szerv bevételi főösszegeinek teljesítését forrásonkénti megbontásban a 3. melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá.

2. § A képviselő-testület a Somogyszobi Közös Önkormányzati Hivatal kiadási – és ezen belül kötelező – előirányzatainak teljesítését a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

3. § A képviselő-testület a Somogyszobi Óvoda költségvetési szerv kiadási – és ezen belül kötelező – előirányzatainak teljesítését a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

4. § A képviselő-testület az önkormányzat költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok kiadásainak teljesítését az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

5. § A képviselő-testület a beruházási kiadások feladatonkénti teljesítését a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

6. § A képviselő-testület a felújítási kiadások célonkénti teljesítését a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

7. § A képviselő-testület a fejlesztési célú pénzeszköz-átadások teljesítését a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

8. § A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei létszámkeret előirányzatának teljesítését a 9. és 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

9. § A képviselő-testület a közvetett támogatások teljesítését a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.

10. § A képviselő-testület az általános és céltartalékát az 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

11. § A képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy az intézmények gazdálkodását fokozottan kísérje figyelemmel, szükség esetén tegyen javaslatot a kiadások csökkentésére.

2. Maradvány megállapítása, jóváhagyása

12. § (1) A képviselő-testület a Somogyszobi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi felülvizsgált költségvetési maradványát 4 035 934 Ft összegben a 13. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.

(2) A képviselő-testület a Somogyszobi Óvoda intézmény 2021. évi költségvetési maradványát 1 813 751 Ft összegben a 13. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetési maradványát 139 714 761 Ft összegben, a 13. melléklet alapján hagyja jóvá.

(4) Utasítja a jegyzőt, hogy a maradványt érintő fizetési kötelezettség teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

(5) Utasítja a jegyzőt, hogy a maradványnak a 2022. évi költségvetési előirányzaton történő átvezetéséről gondoskodjon.

3. Az önkormányzat vagyona

13. § A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2021. december 31.-i állapot szerinti befektetett eszköz bruttó értékét a 14. mellékletben részletezett vagyonkimutatás alapján 1 546 971 089 Ft-ban állapítja meg.

4. Az önkormányzat egyszerűsített könyvviteli mérlege

14. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2021. december 31.-i állapot szerinti, a 15. mellékletben részletezett könyvviteli mérlegét 1 344 538 775 Ft eszköz és forrás értékkel állapítja meg.

(2) Kijelenti, hogy a mérlegadatokat alátámasztó leltárakat és analitikus nyilvántartásokat a Somogyszobi Közös Önkormányzati Hivatal kezeli és felel annak valódiságáért.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat adósságát és az önkormányzat által nyújtott kölcsön és hitel állományát bemutató mérlegét a 16. melléklet szerint állapítja meg.

(4) A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei adatait összevontan tartalmazó konszolidált maradvány kimutatását a 17. melléklet alapján hagyja jóvá.

5. Záró rendelkezések

15. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.