Somogyszob Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (IV. 1.) önkormányzati rendelete

a Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2014. (XI. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 04. 02 - 2022. 04. 02

Somogyszob Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (IV. 1.) önkormányzati rendelete

a Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2014. (XI. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.04.02.

Somogyszob Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2014. (XI.28.) önkormányzati rendelet 14. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A rendkívüli ülés összehívására vonatkozó indítványt (amennyiben azt nem a polgármester kezdeményezi) a polgármesternek kell benyújtani. Az indítványban meg kell jelölni a rendkívüli ülés összehívásának indokait.”

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.