Somogyszob Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (IV. 1.) önkormányzati rendelete

a Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2014. (XI. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 04. 03 - 2022. 04. 03

Somogyszob Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (IV. 1.) önkormányzati rendelete

a Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2014. (XI. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról1

2022.04.03.

Somogyszob Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §2

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1

A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2022. április 4. napjával.

2

Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.