Farád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015.(III.27.) önkormányzati rendelete

a gyermekétkeztetés és egyéb étkeztetés térítési díjainak mértékéről

Hatályos: 2015. 04. 01 - 2018. 03. 30


Farád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredetei jogalkotói hatáskörében eljárva, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1) - (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következő rendeletet alkotja:

Óvodai és iskolai étkeztetés, valamint felnőtt étkeztetés térítési díjai


1.§ Farád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek napközbeni ellátása keretében biztosított gyermekétkeztetésért fizetendő térítési díjakat, valamint a felnőtt étkezők térítési díjait a következők szerint határozza meg.Nyersanyagköltség

Ft/nap

Térítési díj

Ft/nap

óvodai ellátottak

  • napi 3 étkezés237,-300,-


Általános Iskola

  • napközi 3 étkezés
  • Tízórai+Ebéd
  • Ebéd285,-

230,-

167,-


360,-

290,-

210,-

Felnőtt étkezés (ebéd)

  • vendég (külsős)

ÖNO háromszori


244,-

                400,-


640,-

                  775,-


2.§ E rendelet 2015. április 1-jén lép hatályba.