Bölcske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (VII. 15.) önkormányzati rendelete

a 2022. évre vonatkozó igazgatási szünet elrendeléséről

Hatályos: 2022. 07. 17

Bölcske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (VII. 15.) önkormányzati rendelete

a 2022. évre vonatkozó igazgatási szünet elrendeléséről

2022.07.17.

Bölcske Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 232. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya kiterjed a Bölcskei Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) által foglalkoztatott valamennyi köztisztviselőre és munkavállalóra.

2. § A Hivatal 2022. évi munkarendjében az igazgatási szünet a következőképpen alakul:

a) a nyári igazgatási szünet 2022. július 18. napjától 2022. augusztus 21. napjáig,

b) a téli igazgatási szünet 2022. december 27. napjától 2023. január 08. napjáig tart.

3. § (1) A nyári igazgatási szünet időtartama alatt ügyeleti szintű ügyintézés valósul meg a következő napokon és időpontokban:

a) 2022. július 21. napján csütörtökön 8,00-12,00 óra és 13,00-16,00 óra,

b) 2022. július 28. napján csütörtökön 8,00-12,00 óra és 13,00-16,00 óra,

c) 2022. augusztus 04. napján csütörtökön 8,00-12,00 óra és 13,00-16,00 óra,

d) 2022. augusztus 11. napján csütörtökön 8,00-12,00 óra és 13,00-16,00 óra és

e) 2022. augusztus 18. napján csütörtökön 8,00-12,00 óra és 13,00-16,00 óra között.

(2) A téli igazgatási szünet időtartama alatt ügyeleti szintű ügyintézés valósul meg a következő napokon és időpontokban:

a) 2022. december 29. napján csütörtökön 8,00-12,00 óra és 13,00-16,00 óra

b) 2023. január 05. napján csütörtökön 8,00-12,00 óra és 13,00-16,00 óra között.

4. § A rendelet 2022. július 17. napján lép hatályba és 2023. január 09. napján hatályát veszti.