Farád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2016.(VII.26.) önkormányzati rendelete

FARÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2016.(VII.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL SZÓLÓ 10/2013.(V.1.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Hatályos: 2016. 08. 01 - 2016. 08. 01

Farád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2016.(VII.26.) önkormányzati rendelete

FARÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2016.(VII.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL SZÓLÓ 10/2013.(V.1.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE MÓDOSÍTÁSÁRÓL1

2016.08.01.

1. § Farád Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 10/2013.(V.1.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: R.)31.§ (3) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: A Szociális Bizottság feladatait a 3. függelék tartalmazza.

2. § A R. 1. és 2. függeléke helyébe új 1. és 2. függelék lép.

3. § A R. 3. függelékkel egészül ki.

4. § Ez a rendelet 2016. augusztus 1. napján lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

1

A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2016. augusztus 2. napjával.