Somogyszob Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (VII. 14.) önkormányzati rendelete

a gyermekvédelemről szóló 11/2021. (VIII. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 09. 01 - 2022. 09. 02

Somogyszob Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (VII. 14.) önkormányzati rendelete

a gyermekvédelemről szóló 11/2021. (VIII. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.09.01.

Somogyszob Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1) – (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A gyermekvédelemről szóló 11/2021. (VIII. 27.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

2. § Ez a rendelet 2022. szeptember 1-jén lép hatályba.

1. melléklet

3. melléklet