Farád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2015.(IX.22.) önkormányzati rendelete

a szociális ellátásokról szóló 1/2015.(II.20.) önkormányzati rendelete módosításáról

Hatályos: 2015. 09. 30 - 2015. 09. 30

A rendelet módosítást tartalmaz, annak szövege a módosított rendelet szövegével egységes szerkezetben az alaprendeletben olvasható, ezért a szöveg közlését mellőzzük.