Szakmár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (VII. 12.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat által biztosított, személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról és az ezzel kapcsolatos eljárás rendjéről szóló 14/2006. (XII.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 09. 02 - 2022. 09. 02

Szakmár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (VII. 12.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat által biztosított, személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról és az ezzel kapcsolatos eljárás rendjéről szóló 14/2006. (XII.29.) önkormányzati rendelet módosításáról1

2022.09.02.

Szakmár Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. és 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. §. (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. §2

2. § Ez a rendelet 2022. szeptember 1-jén lép hatályba.

1. melléklet3

1

A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2022. szeptember 3. napjával.

2

Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

Az 1. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.