Encs Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2020. (X.20.) önkormányzati rendelete

a helyi kitüntetések alapításáról és az Encs Város Díszpolgára cím adományozásáról szóló 8/2015. (II.24.) önkormányzati rendelete módosításáról

Hatályos: 2020. 10. 21 - 2020. 10. 21

Encs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) i) pontjában meghatározott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) szerinti eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva a helyi kitüntetések alapításáról és az Encs Város Díszpolgára cím adományozásáról szóló 8/2015. (II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el:

1. §

A helyi kitüntetések alapításáról és az Encs Város Díszpolgára cím adományozásáról szóló 8/2015. (II.24.) önkormányzati rendelet 6. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

6. § (2) Az 1. § (2) bekezdése d) pont alapján maximálisan 4 db kitüntetés adományozható.

2. §

A rendelet a kihirdetése napján követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2020. július 9-i napjára visszamenőlegesen kell alkalmazni.