Encs Önkormányzat Polgármesterének 22/2020. (XII.3.) önkormányzati rendelete

a 2021. évi illetményalapról

Hatályos: 2021. 01. 01 - 2021. 02. 17

A Kormány 478/2020. (XI.3.) Korm. rendeletével 2020. november 4. napjától, az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 koronavírus világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki.


Encs Város Önkormányzata Képviselő-testületének feladat--és hatáskörében a város önkormányzatának polgármestere a kormányrendelet által a veszélyhelyzetben alkalmazni rendelet a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 61. § (6) bekezdésében meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendeli el:

1. §


A rendelet hatálya a helyi önkormányzat képviselő-testületének polgármesteri hivatalánál, valamint a közterület-felügyeleténél foglalkozatott köztisztviselőkre terjed ki.

2. §


A köztisztviselői illetményalap mértéke 2021. évben 50.000 Ft.

3. §


Ez a rendelet 2021. január 1. napján lép hatályba és a 2021. évi költségvetési rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti.