Csanádpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2016. (V. 27.) önkormányzati rendelete

Csanádpalota Város Önkormányzata 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2016. 05. 28

Csanádpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2016. (V. 27.) önkormányzati rendelete

Csanádpalota Város Önkormányzata 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról

2016.05.28.

Csanádpalota Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. § Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban Képviselő-testület) az önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló konszolidált zárszámadást a rendelet mellékleteiben részletezetteknek megfelelően:

Bevételi főösszeg: 1.665.594 eFt
Költségvetési bevételek :. 1.174.781 eFt
Finanszírozási bevételek: 490.813 eFt
Kiadási főösszeg: 1.220.026 eFt
Költségvetési kiadások: 1.116.790 eFt
Finanszírozási kiadások: 103.236 eFt
összeggel hagyja jóvá.

2. § A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2015. évi címrendjét az 1. melléklet tartalmazza.

3. § A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei 2015. évi összesített bevételeit és kiadásait, valamint a konszolidált bevételeit és kiadásait a 2. mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.

4. § A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei 2015. évi működési és felhalmozási célú kiadásait a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.

5. § A Képviselő-testület Csanádpalota Város Önkormányzata bevételeit és kiadásait kormányzati funkciónkénti bontásban a 4., 4/a., 4/b., mellékletek szerint jóváhagyja.

6. § A Képviselő-testület Csanádpalota Város Önkormányzata felhalmozási bevételeit és kiadásai előirányzatainak teljesítését a 4/c. melléklet szerinti részletezettséggel hagyja jóvá.

7. § A Képviselő-testület a Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal, mint költségvetési szerve 2015. évi bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatonkénti teljesítését az 5. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.

8. § A Képviselő-testület a Városi Könyvtár és a Kelemen László Művelődési Ház, mint költségvetési szervei 2016. évi bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatonkénti teljesítését az 6. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.

9. § A Képviselő –testület az önkormányzat több éves kihatással járó kötelezettségeit a 7., az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségeit a 8. mellékletnek megfelelően jóváhagyja.

10. § A Képviselő-testület az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 9. melléklet szerint jóváhagyja.

11. § A Képviselő-testület az önkormányzat irányító szervi (konszolidált) mérlegét a 10., melléklet szerint jóváhagyja.

12. § A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei 2015. évi pénzmaradványát a 11. melléklet szerint jóváhagyja.

13. § A Képviselő-testület az önkormányzat vagyonának 2015. évi alakulását a 12. melléklet szerint jóváhagyja.

14. § Ezen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.

1. melléklet