Szakmár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (VII. 12.) önkormányzati rendelete

a temetőről és a temetkezés rendjéről szóló 10/2019. (X.3.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 08. 01 - 2022. 08. 02

Szakmár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (VII. 12.) önkormányzati rendelete

a temetőről és a temetkezés rendjéről szóló 10/2019. (X.3.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.08.01.

Szakmár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 40. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A temetőről és a temetkezés rendjéről szóló 10/2019(X.3.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

2. § Ez a rendelet 2022. augusztus 1-jén lép hatályba.

1. melléklet

1. melléklet

1. Szakmár Község Önkormányzata tulajdonában lévő temetőben - temetési helyekre vonatkozóan - az alábbi díjakat kell megfizetni:

Egyes sírhely

10.000,- Ft + Áfa

Kettős sírhely

20.000,- Ft + Áfa

Sírbolt (kripta):

50.000,- Ft + Áfa

Urnasírbolt:

20.000,- Ft + Áfa

Urnafülke:

100.000,- Ft + Áfa

2. Ravatalozó használati díja: 5.000,- Ft + Áfa”