Somogysámson Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (VII. 28.) önkormányzati rendelete

Somogysámson Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (VII. 28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérletének feltételeiről szóló 14/2020. (X.28.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 8/2022. (VI. 15.) önkormányzati rendelet hatályba nem lépéséről

Hatályos: 2022. 08. 01 - 2022. 08. 01

Somogysámson Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (VII. 28.) önkormányzati rendelete

Somogysámson Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (VII. 28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérletének feltételeiről szóló 14/2020. (X.28.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 8/2022. (VI. 15.) önkormányzati rendelet hatályba nem lépéséről

2022.08.01.

Somogysámson Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) pontjában és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 9. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló, többször módosított 1993. évi LXXVIII. törvény 34. §. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel a veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló 2021. évi XCIX. tv. 152. § rendelkezéseire a következőket rendeli el:

1. § Nem lép hatályba a Somogysámson Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (VI. 15.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérletének feltételeiről szóló 14/2020. (X.28.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 8/2022. (VI. 15.) önkormányzati rendelet.

2. § Nem lép hatályba a Somogysámson Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (VI. 15.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérletének feltételeiről szóló 14/2020. (X.28.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 8/2022. (VI. 15.) önkormányzati rendelet.

3. § Ez a rendelet 2022. augusztus 1-jén lép hatályba.