Bölcske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (VII. 29.) önkormányzati rendelete

a szociális és gyermekjóléti alapellátásokról szóló 8/2019. (VI.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 09. 01 - 2022. 09. 02

Bölcske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (VII. 29.) önkormányzati rendelete

a szociális és gyermekjóléti alapellátásokról szóló 8/2019. (VI.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.09.01.

Bölcske Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (4) bekezdésében és a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1) és (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 6., 8. és 8.a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A szociális és gyermekjóléti alapellátásokról szóló Bölcske Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2019.(VI.28..) önkormányzati rendelete 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A szociális és gyermekjóléti alapellátásokról szóló Bölcske Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2019.(VI.28..) önkormányzati rendelete 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A szociális és gyermekjóléti alapellátásokról szóló Bölcske Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2019.(VI.28..) önkormányzati rendelete 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

2. § Ez a rendelet 2022. szeptember 1-jén lép hatályba, és 2022. szeptember 3-án hatályát veszti.

1. melléklet

1. melléklet

2. melléklet

2. melléklet

3. melléklet

3. melléklet