Bölcske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (VII. 29.) önkormányzati rendelete

a szociális és gyermekjóléti alapellátásokról szóló 8/2019. (VI.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 09. 02 - 2022. 09. 02

Bölcske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (VII. 29.) önkormányzati rendelete

a szociális és gyermekjóléti alapellátásokról szóló 8/2019. (VI.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.09.02.

Bölcske Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (4) bekezdésében és a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1) és (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 6., 8. és 8.a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §1

2. § Ez a rendelet 2022. szeptember 1-jén lép hatályba, és 2022. szeptember 3-án hatályát veszti.

1. melléklet2

2. melléklet3

3. melléklet4

1

Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

2

Az 1. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 2. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 3. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.