Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (VIII. 2.) önkormányzati rendelete

a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 20/2015. (IX. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 09. 05 - 2022. 09. 04

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (VIII. 2.) önkormányzati rendelete

a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 20/2015. (IX. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.09.05.

Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 18. § (2) – (4) bekezdésében, a 29. § (1) – (2) bekezdésében, a 131. § (1) bekezdésében, a 162. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §1

2. §2

3. §3

4. §4

5. §5

6. §6

7. §7

8. §8

9. § Ez a rendelet 2022. szeptember 4-én lép hatályba, és 2022. szeptember 5-én hatályát veszti.

1. melléklet9

1

Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

2

A 2. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 3. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 4. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

Az 5. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

A 6. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 7. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

A 8. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

Az 1. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.