Zsámbok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (VIII. 2.) önkormányzati rendelete

Bérleti és térítési díjakról

Hatályos: 2022. 09. 02 - 2022. 09. 01

Zsámbok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (VIII. 2.) önkormányzati rendelete

Bérleti és térítési díjakról

2022.09.02.

Zsámbok község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az 1993.évi III.tv. 92. §.(1) bekezdésének a) pontja, az 1993.évi LXXVIII. tv. 34. §-ában, valamint az 1999.évi XLIII. tv. 40. §.(2) bekezdésében, az 1997. évi XXXI. törvény - a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 162. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:

1. §1

2. §2

3. §3

4. §4

5. §5

6. § Ez a rendelet 2022. szeptember 1-jén lép hatályba, és 2022. szeptember 2-án hatályát veszti.

1

Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

2

A 2. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 3. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 4. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

Az 5. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.