Encs Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2017. (XI.21.) önkormányzati rendelete

az Encs Város Önkormányzata által felügyelt költségvetési szervekben szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételről szóló 23/2002. (IX.23.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről

Hatályos: 2017. 11. 22 - 2017. 11. 22

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Hatályát veszti az Encs Város Önkormányzata által felügyelt költségvetési szervekben szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételéről szóló 23/2002. (XI.23.) önkormányzati rendelet.

2. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.