Encs Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2020. (X.20.) önkormányzati rendelete

a 13/2020.(VII.09) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről

Hatályos: 2020. 10. 21 - 2020. 10. 21

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Kihirdetésére (2020.07.09. 15 óra 15 perc) visszamenőleges hatállyal hatályát veszti a helyi kitüntetések alapításáról és az Encs Város Díszpolgára cím adományozásáról szóló 8/2015.(II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 13/2020.(VII.09.) önkormányzati rendelet.

2. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.