Nemeskocs Község Önkormányzata képviselő-testületének 6/2020. (X.28.) önkormányzati rendelete

a község területén történő avar és kerti hulladék égetésének szabályairól szóló 9/2019. (XII.17.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről

Hatályos: 2021. 01. 01

Nemeskocs Község Önkormányzata Képviselő-testületének az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott jogalkotói hatáskörében eljárva, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (4) bekezdésének b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a következőket rendeli el:

1. §


Hatályát veszti Nemeskocs Község Önkormányzata Képviselő-testületének a község területén történő avar és kerti hulladék égetésének szabályairól szóló 9/2019. (XII.17.) önkormányzati rendelete.

2. §


A rendelet 2021. január 1-én lép hatályba.


Nemeskocs, 2020. október 27.
                    László Ervin                                                              Farkas Gábor          

      polgármester                                                                  jegyző