Pusztaszer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (IX. 1.) önkormányzati rendelete

a községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022.(III.10.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 09. 02 - 2022. 09. 02

Pusztaszer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (IX. 1.) önkormányzati rendelete

a községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022.(III.10.) önkormányzati rendelet módosításáról1

2022.09.02.

Pusztaszer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Pusztaszer Község Önkormányzata Képviselő-testületének Előkészítő Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. § (1) A községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022.(III.10.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Kör.) 4. §-ában meghatározott költségvetési bevételi főösszeg 136.420.967Ft-ra (Százharminchatmillió-négyszázhúszezer-kilencszázhatvanhét forintra) változik.

(2) A Kör. 4. §-ában meghatározott költségvetési kiadási főösszeg 223.783.089Ft-ra (Kettőszázhuszonhárommillió-hétszáznyolcvanháromezer-nyolcvankilenc forintra) változik.

(3) A Kör. 4. §-ában a költségvetési egyenleg 87.362.122Ft.

2. § (1) A Kör. 1. melléklete (Bevételek) helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

(2) A Kör. 2. melléklete (Kiadások) helyébe e rendelet 2. melléklete lép.

(3) A Kör. 3. melléklete (Előirányzat felhasználási ütemterv) helyébe e rendelet 3. melléklete lép.

(4) A Kör. 4. melléklete (Bevételek és kiadások tevékenységenként) helyébe e rendelet 4. melléklete lép.

(5) A Kör. 5. melléklete (Működési mérleg, Felhalmozási mérleg, Összevont mérleg) helyébe e rendelet 5. melléklete lép.

(6) A Kör. 7. melléklete (Kimutatás a 2022. évi bérjellegű juttatásokról) helyébe e rendelet 6. melléklete lép.

(7) A Kör. 8. melléklete (Ellátottak pénzbeli juttatásai) helyébe e rendelet 7. melléklete lép.

(8) A Kör. 9. melléklete (Központi költségvetési kapcsolatokból származó működési támogatások) helyébe e rendelet 8. melléklete lép.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Rendelkezéseit 2022. június 30-ától kell alkalmazni.

1

A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2022. szeptember 3. napjával.