Tiszatardos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2013.(IX.18.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2013.évi költségvetésről szóló 2/2013.(III.06.) Önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2013. 09. 19

Tiszatardos Község Önkormányzata az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Tv.34.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a következőket rendeli el.


1.§


A rendelet 2.§./1/ bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

2.§./1/ A Képviselőtestület az Önkormányzat 2013. évi költségvetését:


195.584 e Ft bevétellel

195.584 e Ft kiadással


állapítja meg.


2.§


A rendelet 1.1.,2.1,6., 9.1.-9.8.,13.számú mellékletei helyébe jelen rendelet 1.- 10. számú mellékletei lépnek.

3.§/1/ A Képviselőtestület jelen rendelet alkalmazását 2013. július 1-i hatállyal rendeli el.


/2/ Jelen rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.Varga Sándor                                                                        Dr. Kovács Zoltán

            polgármester                                                                           jegyző