Csobád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2017 (VII.5..) önkormányzati rendelete

Csobád Község Önkormányzat Képviselő-testületének¬¬¬¬¬ 6 /2017.(VII.5.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 9/2016. (XI.30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2017. 07. 05

Csobád Község Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 35.§ és 88.§ (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 19. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:1.§ Csobád Község Önkormányzat Képviselő-testületének­­­­­ a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 12/2016. (XII.1.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: Rendelet) 25.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

,, 25.§ A képviselő-testület minden ingatlan használó számára díjmentesen biztosítja a szilárd hulladékgazdálkodási közszolgáltatást. „


2. §. (1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

        (2) A rendelet rendelkezéseit 2017.július 1. napjától kell alkalmazni.