Tiszatardos község képviselő testületének 5/2018 (V.25.) önkormányzati rendelete

a 2017. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

Hatályos: 2018. 05. 26

Tiszatardos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2017. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

159.024.977 Ft

Költségvetési bevétellel

131.803.616 Ft


Költségvetési kiadással


27.221.361 Ft

költségvetési maradvánnyal

hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1.1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3) A bevételek és kiadások, kiemelt előirányzatok, előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1.2., 1.3., 1.4. mellékletek szerint fogadja el.

 (4) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások   mérlegét a 2.1. és a 2.2. melléklet szerint fogadja el.

2. §

A képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:

Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 3. és a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

3. §

(1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

(2) Az önkormányzat jegyzője a költségvetési maradványnak a 2018. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni köteles.

4. §


(1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

(2) Hatályát veszti az önkormányzat költségvetéséről szóló 1/2017. (II.21.) önkormányzati rendelet.
Dr. Kovács Zoltán

Varga Sándor

jegyző

polgármester