Uppony község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2019 (IX.27..) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 4/2019.(III.01.).számú rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 09. 28 - 2019. 09. 29

Uppony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 4/2019. (III.01.) számú önkormányzati rendeletének  módosításáról a következőket rendeli el:

. §

(1) A 2019. évi költségvetési rendelet 2. §-ban  megállapított  finanszírozási műveletek nélküli  költségvetési bevételi előirányzatát  57.103.735,- finanszírozási műveletek nélküli költségvetési kiadási előirányzatát 114.809.983,- forintra módosítja.

(2) Az Önkormányzat finanszírozási műveletek figyelembevételével számított költségvetési bevételi előirányzatát 128.496.766,- forintra, finanszírozási műveletek figyelembevételével számított költségvetési kiadási előirányzatát 128.496.766,- forintra módosítja.

(3) A kiadási főösszegen belül a módosított kiemelt előirányzatokat

     26.808.630      forint személyi juttatás,

  4.121.191      forint munkaadói járulék,

23.509.135      forint dologi kiadás,

  1.550.000      forint ellátottak pénzbeli juttatás,

  3.693.322      forint egyéb működési célú kiadás,

52.944.118      forint beruházási  kiadás,

  2.183.587      forint felújítási kiadás,

                0      forint egyéb felhalmozási kiadás,

13.686.783      forint finanszírozási kiadás jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.

2. §

Az Önkormányzat 2019. évi pénzügyi tervének módosított bevételi és kiadási előirányzatait  e rendelet 1., 2. számú mellékletei szerint állapítja meg.