Tiszatardos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2013.(IX.18.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat tulajdonában lévő helyi közutak nem közlekedési célú igénybevételéért fizetendő díj meghatározásáról

Hatályos: 2013. 09. 19 - 2014. 01. 20

Tiszatardos Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott jogkörében eljárva, a Közúti Közlekedésről szóló 1998. évi I. törvény 8. § /1/ bekezdés a./ pontja szerinti feladatkörében, a következőket rendeli el.

1. §


A rendelet hatálya kiterjed Tiszatardos Község Önkormányzatának tulajdonában és kezelésében lévő valamennyi közútra.


2. §


A rendelet hatálya alá tartozó helyi közút területének nem közlekedési célú igénybevételéért a rendelet 1. melléklete szerinti igénybevételi díjat kell fizetni.

3. §


A közút területének nem közlekedési célú igénybevételéért fizetendő igénybevételi díjat a közútkezelői hozzájárulásban meghatározott módon és az ott meghatározott időben kell megfizetni.


4. §


A Képviselőtestület a jelen rendelet 1. függeléke szerinti tartalommal benyújtott közútkezelői hozzájárulás iránti kérelem elbírálására, a közútkezelői hozzájárulás kiadására vonatkozó hatáskörét, a jegyzőre ruházza át.

5. §


Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.Dr. Kovács Zoltán                                                           Varga Sándor jegyző                                                                            polgármester


Mellékletek