Tiszatardos község képviselő testületének 3/2019 (II.21.) önkormányzati rendelete

a reklámok, reklámhordozók elhelyezéséről szóló 9/2017.(XII.04.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről

Hatályos: 2019. 02. 22

Tiszatardos Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§


Hatályát veszti a reklámok, reklámhordozók elhelyezéséről szóló 9/2017. (XII.04.) önkormányzati rendelet.

2.§


A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
                Varga Sándor                                                    Dr. Kovács Zoltán

                 polgármester                                                         jegyző