Uppony község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2019 (V.31..) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2018. évi költségvetési zárszámadásáról

Hatályos: 2019. 05. 31

Uppony  Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat és költségvetési szervei 2018. évi költségvetési beszámolójáról (továbbiakban: zárszámadás) a következőket rendeli el:

1. §

(1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2018. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást


                                  117 701 508 Ft költségvetési bevétellel,

                                   11 742 678 Ft finanszírozási bevétellel,

                                   68 972 176 Ft költségvetési kiadással,

                                     1 699 033 Ft finanszírozási kiadással,

                                   11 145 445 Ft maradvánnyal


hagyja jóvá.


(2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 3. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően, az önkormányzat összes bevételét az 1.sz. mellékletben foglaltak szerint, az összes kiadását az 2. sz. mellékletben foglaltak szerint  fogadja el.

(5) A működési célú bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét az 4. és 5. számú melléklet szerint fogadja el.


2. §


A képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:


 (1) Az önkormányzat a 2018. december 31-ei állapot szerinti adósságállományát lejárat és eszközök szerinti bontásban a 6. számú  melléklet szerint hagyja jóvá.

 (2) Az önkormányzat 2018. december 31-i állapot szerinti vagyonkimutatását a 7. sz. melléklet szerint állapítja meg


(3) Az önkormányzat által adott közvetett támogatások összegét a 8. számú melléklet szerint.

(4) A képviselő-testület az önkormányzat alaptevékenységének maradványát a 9. számú mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.

(5) Az önkormányzat vállalkozási tevékenységet nem végez.

  (6) A könyvviteli mérlegét a 10. számú mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.

(7) A képviselő-testület a a céljelleggel adott támogatások felhasználását a 11. sz. melléklet szerint hagyja jóvá

(8). A képviselő-testület a részesedések alakulását 12.sz. melléklet szerint fogadja el.


(9) A képviselő-testület pénzeszközök változásának levezetését a 13. számú mellékletben szereplő adatok alapján hagyja jóvá.


(10) A képviselő-testület  Európai Uniós támogatás felhasználásával megvalósuló projektjeiről készült kimutatást a 14. sz. melléklet tartalmazza.


(11) Az önkormányzatnak többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeit a 15.sz. mellékletben mutatja be.

.


3. §

(1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

(2) Az önkormányzat jegyzője a maradványnak a 2019. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.