Uppony község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2019 (III.2..) önkormányzati rendelete

a helyi önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 2/2018 (I.18.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2019. 03. 27 - 2019. 03. 28

Uppony Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló  2/2018 (I.18.) önkormányzati rendeletének 3. §. (1) bekezdése helyébe az alábbi szövegrész kerül:

A képviselői tiszteletdíj mértéke bruttó 15.000.-Ft/hó.

2.§

(1)  E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.

(2) E rendelet rendelkezését 2019. január 01. napjától kell alkalmazni.