Uppony község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2019 (V.30..) önkormányzati rendelete

a hivatali helyiségen, valamint a hivatali munkaidőn kívül kötendő házasság esetén fizetendő díjakról, valamint házasságkötéseknél közreműködő anyakönyvvezetőt megillető díjakról szóló 3/2017. (III.14.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2019. 05. 30 - 2019. 05. 31

Uppony    Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. tv. 96. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva  a hivatali helyiségen, valamint a hivatali munkaidőn kívül kötendő házasság esetén fizetendő díjakról, valamint házasságkötéseknél közreműködő anyakönyvvezetőt megillető díjakról szóló 3/2017. (III.14.) önkormányzati rendeletének módosításáról a  következőket rendeli el:

1.     §


Uppony   Község Önkormányzat Képviselő-testülete a hivatali helyiségen, valamint a hivatali munkaidőn kívül kötendő házasság esetén fizetendő díjakról, valamint házasságkötéseknél közreműködő anyakönyvvezetőt megillető díjakról szóló 3/2017. (III.14.) önkormányzati rendeletének ( a továbbiakban Rendelet) 3. §- ának (1) bekezdését az alábbiak szerint módosítja:

(1)   Amennyiben a házasságkötés hivatali munkaidőn kívül, de hivatali helyiségben történik, akkor a többletszolgáltatás ellentételezéseként

a)      amennyiben a házasulandók legalább egyik tagja a Borsodbótai Közös Önkormányzati Hivatalhoz tartozó településen  legalább egy éve lakóhellyel rendelkezik a 3.000.-forint + Áfa díjat kell fizetni. 

b)           amennyiben a házasulandók egyik tagja sem rendelkezik Borsodbótai Közös önkormányzati Hivatalhoz tartozó településen  legalább egy éve lakóhellyel, 7.000- Ft + Áfa díjat kell fizetni.

2.     §

A Rendelet 3. §-ának (2) bekezdését az alábbiak szerint módosítja:

Amennyiben a házasságkötés hivatali helyiségen kívül történik – függetlenül attól, hogy munkaidőben, vagy munkaidőn kívül – akkor a többletszolgáltatás

a)     amennyiben a házasulandók legalább egyik tagja a Borsodbótai Közös Önkormányzati Hivatalhoz tartozó településen  legalább egy éve lakóhellyel rendelkezik a 5.000.-forint + Áfa.

b)            amennyiben a házasulandók egyik tagja sem rendelkezik Borsodbótai Közös Önkormányzati Hivatalhoz tartozó településen  legalább egy éve lakóhellyel, 12.000.- Ft + Áfa díjat kell fizetni.

3.     §

A Rendelet 4. §-át az alábbiak szerint módosítja:

Hivatali munkaidőn kívül hivatali helyiségben  megkötött házasság esetén a közreműködő anyakönyvvezetőt szertartásonként

(1)   a 3. § (1) bekezdés a) pontja szerinti esetben bruttó 2.400.- Ft.

(2)   a 3. § (1) bekezdés b) pontja szerinti esetben bruttó  6.500.- Ft.

illeti meg.


4.     §

A Rendelet 5. §-át az alábbiak szerint módosítja:

Hivatali munkaidőn kívüli  hivatali munkaidőben, vagy hivatali munkaidőn kívül a házasságkötésnél közreműködő anyakönyvvezetőt szertartásonként 

(1)   a 3. § (2) bekezdés a) pontja szerinti esetben bruttó 4.000.- Ft.

(2)   a 3. § (2) bekezdés b) pontja szerinti esetben bruttó 11.000.- Ft.

illeti meg.

5.     §


(1)   Jelen rendelet 2019. június 01-től lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.

(2)   A Rendelet 6. §-a  2019. május 31. napjával hatályát veszti.