Tiszatardos község képviselő testületének 1/2019 (II.11.) önkormányzati rendelete

a helyi adókról szóló 8/2018.(XI.28.) rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 02. 12

Tiszatardos község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 6.§. a.) pontjában biztosított felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§


A rendelet 1.§. b./ pontja törlésre kerül.

                                                                         2.§A rendelet 4.§-a törlésre kerül.

                                                                         3.§A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2019. január 1-től kell alkalmazni.
                                    Varga Sándor                                                Dr. Kovács Zoltán

                                    polgármester                                                        jegyző