Uppony község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2020 (X.1..) önkormányzati rendelete

a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 10/2015. (IX.14.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2020. 10. 02 - 2020. 10. 03

Uppony   Község Önkormányzatának Képviselő-testülete , a felsőoktatásban résztvevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. Kormányrendelet 18. §-ának (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében a meghatározott feladatkörében eljárva a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 10/2015.(IX.14.) önkormányzati rendelet módosítását az alábbiak szerint rendeli el:

1.     §


Uppony    Község Önkormányzat Képviselő testülete a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 10/2015.(IX.14.) önkormányzati rendeletének  (a továbbiakban Rendelet) 9. §-ának (2) bekezdésében   az „5.000 Ft/fő/hó”  szövegrész helyébe „10.000 Ft/fő/hó”  szövegrész lép.


2.     §

 

E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.