Uppony község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2021 (II.1..) önkormányzati rendelete

a 2021. 01. 01-től érvényes köztisztviselői illetményalapról

Hatályos: 2021. 02. 02

Uppony    Község  Önkormányzat Polgármestereként  az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 58.§-ának (6) bekezdésében meghatározott feladatkörében, valamint  a  katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) számú Kormányrendeletben foglaltak   alapján Uppony  Község Önkormányzata Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében eljárva eljárva a következőket rendelet el:  


1.§

A rendelet hatálya kiterjed a Borsodbótai  Közös Önkormányzati Hivatal  köztisztviselőire.


2.§

Uppony      Község  Önkormányzat Képviselő-testülete 2021. 01. 01-től a köztisztviselői illetményalap összegét 47,000.- Ft-ban állapítja meg.


3.§

(1) Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba,  rendelkezéseit 2021. január 1-től kell alkalmazni.