Uppony község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2020 (III.2..) önkormányzati rendelete

a helyi önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 2/2018 (I.18.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2020. 03. 03 - 2020. 03. 04

Uppony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény  143. § (4) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a  a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 35. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a  helyi önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló  2/2018 (I.18.) önkormányzati rendeletének módosításáról a következőket rendeli el: 

Uppony Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló  2/2018 (I.18.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban Rendelet)  bevezető részét az alábbiakra módosítja:

1.§

„ Uppony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény  143. § (4) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a  a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 35. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a a helyi önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról a következőket rendeli el: „

2. §

A Rendelet 3. §-ának (3)-(4) bekezdését hatályon kívül helyezi.

4. §

(1) E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A Rendelet 3. §-ának (3)-(4) bekezdését hatályon kívül helyezi.